Mieszkańcy Borów Tucholskich – kim byli, a kim są dziś? Poznaj ich rdzenną ludność

2023-07-11

Od wieków ludzie zamieszkujący lasy Borów Tucholskich tworzą nieodłączną część historii i dziedzictwa tego miejsca.

Mieszkańcy Borów Tucholskich

 

Do połowy XV wieku dominującym elementem etnicznym zamieszkującym obszar Borów Tucholskich byli Kaszubi. Jednak sytuacja zaczęła się zmieniać wraz z nadejściem XV wieku, kiedy to na południowej części obszaru osiedliła się grupa ludności kolonizacyjnej z Niemiec, znana później jako Kosznajdry. Od tego momentu zaczęły się przemiany etniczne i osadnicze, które trwały aż do połowy XX wieku.

 

Największe zmiany etniczne miały miejsce w drugiej połowie XIX wieku, kiedy to pruska komisja kolonizacyjna działała na rzecz eliminacji kaszubskiego elementu rdzennego. Po II wojnie światowej nastąpiły przesiedlenia ludności niemieckiej oraz przemieszczenia wewnętrzne grup zamieszkujących region Borów Tucholskich. Mimo tych zmian, przez wieki miały również miejsce oddziaływania kulturowe ze strony grup etnicznych takich jak Wielkopolanie, Kujawianie i Mazowszanie.

 

Tak powstały trzy główne grupy etniczne

 

W wyniku wspomnianych procesów powstały trzy główne grupy etniczne zamieszkujące obszar rekomendowanego rezerwatu biosfery. Pierwsza z nich to Borowiacy Tucholscy, druga to Borowiacy Kaszubscy oraz Zaboracy, którzy stanowią dominującą grupę etniczną w rejonie miasta Brusy. Należy jednak zaznaczyć, że poza tymi głównymi grupami etnicznymi, wschodnia część regionu Borów Tucholskich, która nie wchodzi w skład rekomendowanego rezerwatu biosfery, zamieszkana jest przez Kociewiaków, a na północnych obrzeżach żyją Kaszubi, a przy północno-zachodniej granicy regionu znajdują się Gochy.

 

Historia grupy ludności –  Borowiacy w Borach Tucholskich

 

Grupa Borowiaków dzieli się na dwie główne podgrupy: kaszubiących Boraków, zamieszkujących tereny w rejonie Chojnic, Konarzyn i Swornegaci, oraz niekaszubskich Borowiaków Tucholskich, którzy posługują się gwarą borowiacką (tucholską) i zamieszkują powiat tucholski oraz okolice Czerska, Rytla, Osiecznej, Osia, Świekatowa i Lniana. Mimo sąsiedztwa z Kaszubami, Kociewiakami czy Krajniakami, granica etnograficzna między nimi nie jest jednoznaczna i precyzyjna. W wyniku zamieszkiwania tych trudno dostępnych terenów na przestrzeni wieków, ludność Borów Tucholskich wykształciła swoją odrębność, opartą na wspólnych obyczajach, gwarze, stroju, architekturze i miejscowej kuchni.

 

Borowiacy są ważną częścią historii i dziedzictwa regionu Borów Tucholskich. Ich obecność wpływa na unikalny charakter tego miejsca. Mieszkańcy Borów Tucholskich nie tylko podziwiają urodę przyrody, ale również utrzymują tradycje i kulturę swojej grupy etnicznej, co wzbogaca różnorodność i piękno tego regionu.

 

Mieszkańcy Borów Tucholskich stanowią niezwykle zróżnicowaną społeczność, bogatą w różnorodność kulturową i dziedzictwo historyczne. Ich obecność i wpływ na kształtowanie regionu są nieodłączną częścią tej pięknej krainy. Dzięki ich historii i tradycjom, mieszkańcy Borów Tucholskich dodają jeszcze większego uroku temu wyjątkowemu miejscu, które każdego roku przyciąga podróżników z całego świata.

 

Warto podkreślić, że poznawanie mieszkańców i ich historii stanowi niezwykłą wartość dodaną dla każdej podróży do Borów Tucholskich. To właśnie dzięki nim możemy lepiej zrozumieć dziedzictwo tego regionu i odkryć piękno, które tkwi w zgodnym współistnieniu ludzi i natury. Każdą z grup bardziej szczegółowo przedstawimy w kolejnych artykułach.